Implementatie assetmanagement

Implementatie assetmanagement

Voor wie?

Provincie Gelderland, afdeling Beheer en Onderhoud Wegen

Wat?

Assetmanagement is een systematische werkwijze om ‘kapitaalgoederen’ – in dit geval het provinciale wegennet – te onderhouden. Bij de implementatie ervan bleek de vertaalslag van de theorie naar de dagelijkse praktijk van alle medewerkers een lastige opgave. Daarom schakelde de afdeling Beheer en Onderhoud Wegen advies en ondersteuning in door Esserra. Het doel is medewerkers inzicht te geven in hun rol in het totaalproces en ze vanuit deze positie laten bijdragen aan de verdere ontwikkeling van assetmanagement binnen hun organisatie.

Hoe?

Esserra werkt in deze opdracht nauw samen met de beleidsmedewerkers van de afdeling om hun vakinhoudelijke kennis te verbinden aan de implementatie en te gebruiken voor communicatie-uitingen. Tijdens workshops nemen medewerkers hun taken onder de loep om te beoordelen hoe deze bijdragen aan het totale assetmanagementproces. Zo ontstaan er als vanzelf initiatieven om het totaalproces en de onderlinge samenwerking te verbeteren. Esserra begeleidt deze initiatieven waar nodig in de beginfase, om ze vervolgens binnen de reguliere organisatie te borgen. Inmiddels is de opdracht uitgebreid naar andere afdelingen van de provincie die zich bezighouden met het wegennet.

Meer weten?
Jacqueline Laumans
Jacqueline Laumans
2017-05-31T19:31:14+00:00