Procesbegeleiding organisatieontwikkeling

Procesbegeleiding organisatieontwikkeling


Voor wie?

Provincie Gelderland, Bestuursberaad

Wat?

Het Bestuursberaad bestaat uit vijf afdelingen: Strategie, Kwaliteit Openbaar Bestuur, Kabinet, Control en Bestuurlijk Juridische Zaken. Het beraad wil meer als eenheid gaan opereren, zodat het zo goed mogelijk invulling kan geven aan zijn gemeenschappelijke opgave. Deze opgave betreft één van de zeven kerntaken van provincies, namelijk de kerntaak sterk bestuur. Esserra begeleidt deze organische ontwikkeling naar meer eenheid.

Hoe?

Als sparringspartner helpt Esserra het hoger management met het ontwerp en de uitvoering van deze organisatieontwikkeling. Zo faciliteert Esserra heisessies met het management, organiseren we workshops voor de medewerkers en initiëren we de informatievoorziening richting de OR. Ook zorgt Esserra ervoor dat de verschillende afdelingen steeds meer aspecten van de bedrijfsvoering gezamenlijk oppakken door hiervoor een goedlopend proces in te richten. Denk bijvoorbeeld aan de strategische personeelsplanning, de meerjarige begroting van het personeel en het proces van beoordelen en belonen.

Meer weten?
https://viagrapatika.com/vasarlas-kamagra-oral-jelly-online-gyogyszertar/

2022-07-13T12:04:53+00:00