Visie en werkwijze schuldhulpverlening

Visie en werkwijze schuldhulpverlening


Voor wie?

Gemeente Alphen aan den Rijn, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Wat?

De gemeente Alphen aan den Rijn loopt voorop in het integraal organiseren van haar opgaven in het sociaal domein. Zo functioneren er sinds enige tijd multidisciplinaire wijkteams en een integrale toegang. Dit om een burger met een ondersteuningsvraag, bijvoorbeeld op het gebied van jeugdhulp of Wmo, in één keer goed verder te helpen waarbij de verschillende leefdomeinen integraal worden bezien. Er is namelijk vaak sprake van ‘multiproblematiek’, zeker ook in geval van problematische schulden.

De gemeente is met deze nieuwe integrale aanpak waar mogelijk gestart op 1 januari 2015: de ingangsdatum van de gedecentraliseerde taken op het gebied van jeugd, Wmo en werk (Participatiewet). Schuldhulpverlening is vrij technisch van aard en vergt specifieke kennis. Esserra heeft deze specifieke kennis en ervaring in huis. In de tweede helft van 2015 is Esserra daarom aan de slag te gaan met het ontwikkelen van een Alphense visie en werkwijze voor schuldhulpverlening, aansluitend bij het bredere sociaal domein in deze gemeente.

Hoe?

Esserra heeft haar kennis en ervaring op het gebied van schuldhulpverlening ingezet en heeft door veel gesprekken te voeren en onderzoek te doen een visie en werkwijze opgesteld die goed aansluiten op de Alphense vernieuwende manier van werken in het sociaal domein. In de nieuwe werkwijze voor schuldhulpverlening speelt zowel de gemeente zelf als een uitvoerende partij een belangrijke rol. Esserra heeft beschreven hoe deze opdrachtgever-opdrachtnemer relatie eruit moet zien en wat van de opdrachtnemer verwacht wordt. Dit dient als basis om via een aanbesteding de juiste uitvoerende partij te selecteren.

Meer weten?

2022-07-13T12:04:45+00:00